Ang Mabuting Laban: Ang Talambuhay ni Manuel L. Quezon

Ang Mabuting Laban, ni Manuel L. Quezon

Ang Mabuting Laban

Ang tunay na kasaysayan ng lalaking nagpasimula na isang batang manghihimagsik na nakipaglaban sa mga Amerikano at sa kanilang bandila; na nakipaglabang buong kagitingan; na sumuko at naglagak ng kanyang panunumpa sa Bataan; na  buong-puso tumanggap sa mga dakilang patakarang demokratiko ng Amerika; na nagtanim nito sa kanyang sarilign bandila; at pagkalipas ng apatnapung taon ay naglunsad sa kanyang sarili at sa matapang niyang mga kababayan doon impiyerno ng Bataan at Korehidor nang ang bandilang Amerikano ay salakayin ng isang “traidor” na kaaway. Ang kasaysayang ito’y nasasalaysay sa sariling mga salita ni Presidente Quezon.

Isinatagalog buhat sa orihinal sa wikang

Ingles  ni

MANUEL LUIS QUEZON

Yumaong Presidente ng Komonwels

Ng Pilipinas

Nina

PAUL R. VERZOSA, Ph. D.

At

GREGORIO BORLAZA, Ph. D.

 

 

 

Talaan Ng Nilalaman

Karapatang Magpalathala, Dedikasyon, at Epigrap

PAGPAPAPAKILA NI HENERAL DOUGLAS MACARTHUR

PAUNANG SALITA NG MAY AKDA

PAHAYAG NG NAGLATHALA

PAKILALA NG MGA NAGSATAGALOG

KABANATANG I

KABANATANG II

KABANATANG III

KABANATANG IV

KABANATANG V

KABANATANG VI

KABANATANG VII

KABANATANG VIII

KABANATANG IX

KABANATANG X

KABANATANG XI

KABANATANG XII

KABANATANG XIII

KABANATANG XIV

KABANATANG XV