#ProyektoPilipino Ep. 1: Nasa Kalendaryo Ka Na

“Ano ba ang ibig sabihin ng pagiging Pilipino? Ang pagiging Pilipino ay ang pagtatalaga natin ng ating sarili sa Proyekto ng Pilipinas—at ang Proyekto ng Pilipinas ay isang demokratikong proyekto.”

Ngayong nalalapit na ang halalan, ating alamin at suriin ano ba ang ating mga karapatan at tungkulin bilang mamamayang Pilipino. Kasama si Fr. Tito Caluag at ang kanyang tropa ng mga eksperto na sina Manolo Quezon III, Dr. Leloy Claudio, at Carlo Santiago, bumalik tayo sa umpisa at unawain kung paano tumatakbo ang buong proseso ng halalan—mula sa paghahain ng kandidasya at opisyal na kampanya, ang importansya ng boto ng kabataan, at ang ating papel sa demokratikong Proyekto ng Pilipinas.

Panoorin ang unang bahagi ng #ProyektoPilipino sa mga sumusunod na channel at timeslot: 

As we approach the 2022 Elections, let us dive deeper into Civics discussion and understand better our roles and responsibilities as Filipino citizens. Join Fr. Tito Caluag and his friendly trio of distinguished thinkers—Dr. Leloy Claudio, Manolo Quezon, and Carlo Santiago—as they go back to the beginning. What does the whole electoral process look like? We examine the filing of candidacy to the unofficial and official campaign periods, the importance of the youth vote, and our duty in the democratic exercise that is the Project of the Philippines.

Watch the first episode of #ProyektoPilipino on the following channels and timeslots:

The Conscience Collective Youtube channel: Feb 3, 7 p.m. 

Sky Cable Channel Ch 955 HD, Ch 155 SD: Feb 4, 7 p.m. | Feb 5-6, 3 p.m.

Jeepney TV: Feb 6, 6 p.m.| Feb 7, 6:30 a.m.

Avatar
Manuel L. Quezon III.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.