3 thoughts on “CBCP: Presscon at 3:30

  1. Wala na talagang maaasahan ngayon kung hindi ang ganap na pagkilos ng mga pilipino para putulin na ang lahat ng kahayupang ito. Sobra na talaga!

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.